ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε κατοίκους του εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων για έλληνες του εξωτερικού διεκπεραιώνοντας διαφόρων ειδών υποθέσεις όπως αγορές, πωλήσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα κ.λπ. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες!