ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες μας προς τις επιχειρήσεις στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων καθώς στόχος μας είναι η σχέση με τους πελάτες μας να είναι σχέση συνεργάτη και έμπιστου συμβούλου για όλα τα θέματα που μπορούν να τον αφορούν.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας, εργαζόμαστε για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής τους υποχρέωσης. Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διεκπεραίωση κάθε είδους ανάγκης της επιχείρησής σας.

 

Άδειες ιδρύσεως και Λειτουργίας των επιχειρήσεων στο τμήμα Βιομηχανίας.

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων και διαθέτουν εγκαταστάσεις βιομηχανικές.