ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στα αγροτικά ζητήματα (Προγράμματα Ν. Αγροτών, Σχέδια βελτίωσης, Δάνεια αγροτών, ΟΣΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.) το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αγροτική περιοχή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες σε όλο το αγροτικό εύρος.