ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα και οικονομικά διάφορες υπηρεσίες προς τους ιδιώτες μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους.

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες σας.

Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας!