Ενημέρωση για το επίδομα στέγασης

Ενημέρωση για το επίδομα στέγασης

Στις 30 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του επιδόματος στέγασης που εγκρίθηκαν έως και 31 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για 6 ακόμη μήνες εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Για τις αιτήσεις τις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις  όπως για παράδειγμα λήξη ισχύος του e-μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού, δεν θα ανανεωθούν. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Όσοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία θα πρέπει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να επιδοτούνται χωρίς αν χαθεί μήνας επιδότησης.

Για τους δικαιούχους που μέσω των διασταυρώσεών διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για  ακόμη 6 μήνες. Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.