Σύνταξη και υποβολή δήλωσης κατηγορίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας