Πλήρη κάλυψη και φορολογικά πακέτα για Αγρότες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα