Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων