Διεκπεραίωση υποχρεώσεων σε Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια κλπ.