Αίτηση ΟΓΑ για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις