Πληρωμή φόρων με κάρτες και μέσω TAXISNET

Πληρωμή φόρων με κάρτες και μέσω TAXISNET

Απευθείας από το TAXISNET με χρέωση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών θα μπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους οι φορολογούμενοι μέσα στο α εξάμηνο του 2016 
όπως προκύπτει από έγγραφη απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σε σχετική επερώτηση βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Κεγκέρογλου.

Με τη χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα μέσω του Taxis θα μπορούν από φέτος οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών ο οποίος, όπως προκύπτει από απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση στη Βουλή, 
θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, οπότε στη συνέχεια θα είναι δυνατή η εξόφληση φόρων και οφειλών μέσω του Taxis. Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να αντιμετωπισθεί 
και το πρόβλημα των υπερεισπράξεων που οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί φορολογούμενοι κάνουν λάθος στην ταυτότητα οφειλής κατά την εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς την εφορία. 

Η ΓΓΔΕ και ειδικότερα η διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει προχωρήσει ήδη σε συμψηφισμό 268.980 υπερεισπράξεων που αφορούν σε 210.297 ΑΦΜ. Το ποσό που συμψηφίστηκε ανέρχεται σε 10,37 εκατ. ευρώ. 
Με το νέο τρόπο πληρωμής οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να αναπαράγουν την ταυτότητα οφειλής και έτσι εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν τα λάθη. Σε άλλες απαντήσεις του Τρύφωνα Αλεξιάδη 
προς βουλευτές γίνεται μεταξύ άλλων σαφές ότι το υπουργείο οικονομικών δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα αλλαγή του ακατάσχετου ορίου μισθών και συντάξεων. Ακόμη διευκρινίζεται ότι οφειλές 
από ΕΝΦΙΑ ή τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επί κατασχέσεων απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 
βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις, δε, που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/2 
του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ. 

Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα 1.250 ευρώ μηνιαίως 
για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής 
δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Παράλληλα ο κ. Αλεξιάδης απαντώντας σε άλλη επερώτηση του βουλευτή κ. Νικολόπουλου έκανε γνωστό ότι στο νέο καθεστώς διευθέτησης 
των οφειλών προς το Δημόσιο με ένταξη τους στον ννόμο Κατσέλη εξαιρούνται οι οφειλές απο ΕΝΦΙΑ και Τέλη Κυκλοφορίας.