ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έως 30 Σεπτεμβρίου η επικαιροποίηση των μισθωτηρίων

Λίγες μέρες έχουν απομείνει για τους  ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια συμβόλαια. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν καμία κύρωση, θα πρέπει να προχωρήσουν στη δήλωση των παλαιών μισθωτηρίων, προ του 2014. Επίσης, θα πρέπει να δηλωθούν τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν ανανεωθεί σιωπηρά, ακόμα και αυτά που έχουν λήξει.

Έως 30 Σεπτεμβρίου η επικαιροποίηση των μισθωτηρίων

Λίγες μέρες έχουν απομείνει για τους  ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια συμβόλαια. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες, χωρίς να έχουν καμία κύρωση, θα πρέπει να προχωρήσουν στη δήλωση των παλαιών μισθωτηρίων, προ του 2014. Επίσης, θα πρέπει να δηλωθούν τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν ανανεωθεί σιωπηρά, ακόμα και αυτά που έχουν λήξει.

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» Έως 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα οι δανειολήπτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για δάνεια όλων των κατηγοριών που να συνδέονται με την πρώτη κατοικία.

Έως 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3

Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Δυνατότητα να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη έχουν και οι εταιρείες χωρίς ταμειακή μηχανή με βάση συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» περιόδου 2020-2021 προσκαλεί:
– Μητέρες βρεφών και νηπίων
– Μητέρες νηπίων με αναπηρία
– Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών,

ΕΩΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο καθορίστηκε η 3η Μαρτίου 2021, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ.8 και 6Α παρ.5 του ν.

3 Προγράμματα απασχόλησης (ανέργων 30ετών και άνω-Μακροχρόνια ανέργων 55-67-Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες)

Στις 15/7 ξεκινούν οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90 % του μισθολογικού και μη κόστους.

Σελίδες