ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟ TAXISNET Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟ TAXISNET Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

Με ενιαίο μητρώο στο TAXISNET η ενοποίηση εισφορών και φόρων Ενιαίο μηχανισμό είσπραξης εισφορών και φόρων προωθεί το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλος ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη στη βάση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των δύο υπουργείων που έχει υπογραφεί.

Σημειώνεται πως σχετική πρόβλεψη γίνεται στο Ν.4046/2012 ο οποίος αναφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικότερα στην ενσωμάτωση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση. 

Στόχος του νομού του 2012 ήταν η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικότερο σύστημα είσπραξης το οποίο παράλληλα θα εξασφαλίζει απλούστερες, ταχύτερες και φιλικότερες προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, διαδικασίες. 

Αυτό που δεν έγινε το 2012 προωθείται σε συνεργασία των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Οι δύο υπουργοί «πατάνε» επάνω σε κοινό σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών που σχεδιάσθηκε το 2014 και το οποίο περιλαμβάνει τους άξονες προτεραιότητας υλοποίησης του προγράμματος, τις επί μέρους ενέργειες που απαιτούνται και τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσής τους. Το σχέδιο δράσης προβλέπει αρχικά την εναρμόνιση του τρόπου είσπραξης των εισφορών, οι οποίες είναι σήμερα διασκορπισμένες και με διαφορετικό ύψος ανά ασφαλιστικό ταμείο και εν συνεχεία την ενσωμάτωση στη γενικότερη φορολογία. 

Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η πρόβλεψη της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης οι επαγγελματίες να πληρώνουν εισφορές με βάση το μηναίο εισόδημα κατά 20% και όχι με κλίμακες που ανά διαστήματα αυξάνουν ανεξάρτητα από αυτό. Βάσει του σχεδίου δράσης σε πρώτη βάση για τη λειτουργία του νέου συστήματος θα δημιουργηθεί εντός του 2016 στο Taxisnet ενιαίο μητρώο με όλους τους υπόχρεους στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και επιχειρήσεις. 

Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων, ως ο κεντρικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην συγκρότηση Επιτροπής για τον ανακαθορισμό των ασφαλίστρων με βάση το εισόδημα. Πρόκειται για μεικτή τεχνική επιτροπή του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Οικονομικών, εκπροσώπων φορέων των Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου που θα μελετήσει και θα διατυπώσει προτάσεις για τον εξορθολογισμό της εισφοροδοτικής ικανότητας των Ανεξάρτητων Απασχολουμένων στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.