ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΗΣΗΣ – ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Ζ΄ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΗΣΗΣ – ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ Ζ΄ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ

Εγκρίθηκε για την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου η πίστωση της Ζ΄ δόσης για τη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης (Αλληλεγγύης) στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης»
            Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται και 2.403 δικαιούχοι όπως αυτοί έχουν  καθοριστεί έως σήμερα από τη διαδικασία επανεξέτασης (ενστάσεις) και οι οποίοι με την παρούσα θα λάβουν τις τρεις πρώτες δόσεις της επιδότησης.

Η φόρτιση των καρτών Αλληλεγγύης θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα, μετά από την μεταφορά του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.