ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

Οι ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά, αλλά θα εκτυπώνονται μέσα από την Ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www. oga.gr) και οι οποίες σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού θα πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν την πληρωμή της οφειλής τους σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, μέσω του Τραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω e-banking.

Επίσης αλλαγές φαίνεται να υπάρχουν στα ποσά που θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι σε σχέση με πέρυσι για τον λόγο ότι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Όσοι ασφαλισμένοι είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλουν την τρέχουσα εισφορά ταυτόχρονα με την πληρωμή της δόσης του Νοεμβρίου μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.