ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ –ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α21

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ –ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α21

Από σήμερα Τετάρτη 4 Απριλίου 2016 ανοίγει το Taxisnet  για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων.

Μαζί με την έναρξη των Φορολογικών Δηλώσεων ανοίγει και το Α21 όπου οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ώστε να δικαιωθούν την επιδότηση.

Ωστόσο την Παρασκευή πριν την Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να δοθεί  προκαταβολή στους περσινούς δικαιούχους του οικογενειακού επιδόματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί η καταβολή και των επόμενων δόσεων είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου και η υποβολή του μέσω του taxisnet  

Όσοι πάρουν προκαταβολή και φέτος δεν πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν να την επιστρέψουν.

Από φέτος δικαίωμα αίτηση έχουν και όσα ζευγάρια έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ι.Κ.Ε.Π.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ