ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ

Συμφώνα με δημοσιεύματα προσπάθεια γίνεται από την κυβέρνηση να δοθούν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ πριν την Πρωτοχρονιά. Δεν αποκλείεται όμως η πληρωμή της τέταρτης δόσης να καθυστερήσει και να πάει για την νέα χρόνια δηλαδή να γίνει μέσα στον Ιανουάριο του 2016.