Συνεργασία της NOVACERT με το ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο Μπαλτατζίδου. Τι ισχύει για το νέο αγροτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων».

Συνεργασία της NOVACERT με το ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο Μπαλτατζίδου. Τι ισχύει για το νέο αγροτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο Μπαλτατζίδου επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας στον αγροτικό τομέα δημιουργώντας μια νέα υπηρεσία σε συνεργασία με τη NOVACERT μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχοντας τεχνογνωσία πάνω στην αγροτική βιομηχανία και τον πρωτόγεννή τομέα.

                Η νέα αυτή συνεργασία επεκτείνει τις υπηρεσίες μας όσο αναφορά τα αγροτικά (Νέοι Αγρότες, Ομάδες-Οργανώσεις Παραγωγών, Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός Νόμος, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Προγράμματα για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, Προγράμματα Leader, Σύνταξη προτάσεων αναγνώρισης προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, Μελέτες Επιδότησης επιτοκίου για αγορά αγροτικής γης, Βιολογική Γεωργία, Μελέτες Βιωσιμότητας) προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες.

                Ξεκινώντας λοιπόν την συνεργασία μας, παρουσιάζουμε το νέο αγροτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», το οποίο αναμένεται να ανοίξει άμεσα προς υποβολή αιτήσεων. Δικαιούχοι, είναι φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις ατομικές ή οικογενειακές, πληρώντας τα εξής κριτήρια: μόνιμοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, η τυπική απόδοση της υφιστάμενης δήλωσης καλλιέργειας βάσει Ο.Σ.Δ.Ε να είναι από 5.000 – 7.999 ευρώ, ηλικία από 18-61 έτη, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Α.Ε ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι), πρέπει να έχει υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.) κατά το έτος υποβολής αίτησης του προγράμματος, οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πού μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης είναι 14.000 ευρώ και η οικονομική στήριξη χορηγείται ως εφάπαξ ενίσχυση και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Α΄ δόση = (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. ΄Β δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών  από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων.

Και συνεχίζουμε….

 

Ικεπ-Λογιστικό Γραφείο

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Ερμού 35 Κοπανός

Τηλ. Επικοινωνίας 2332042000/42888