Στις 25 με 26 Ιουλίου θα πληρωθεί το επίδομα παιδιού Α21

Στις 25 με 26 Ιουλίου θα πληρωθεί το επίδομα παιδιού Α21

Η τρίτη δόση του επιδόματος τέκνων Α21 αναμένεται να μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 25-26 Ιουλίου με βασική προϋπόθεση να έχει γίνει αίτηση Α21 για το 2019 καθώς και φορολογική δήλωση έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου.

                Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το ποσό του επιδόματος επαναυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή αίτησης Α21.

                Όσοι δεν υποβάλλουν εγκαίρως τη φορολογική τους δήλωση , θα λάβουν σε επόμενη καταβολή και μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους, αναδρομικά το ποσό που δικαιούνται.