ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Από την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες (από 4 τέκνα και άνω) ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ή συνταξιούχες  του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμερες ή που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι άγαμα, ηλικίας έως 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67 % και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Στις πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ι.Κ.Ε.Π. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ  Ερμού 35, Κοπανός  Τηλ. 2332042888