Πληρωμή Α21 επιδόματος τέκνων για όσους έκαναν αίτηση από 20 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου

Πληρωμή Α21 επιδόματος τέκνων για όσους έκαναν αίτηση από 20 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου

Στις 28 Ιανουαρίου αναμένεται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρωθεί το επίδομα παιδιού Α21 για όσους υπέβαλλαν αίτηση από τις  20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020. Η αίτηση αφορά χορήγηση επιδόματος για το έτος 2019

Όσο αναφορά για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2020 θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2018 (περσινή φορολογική δήλωση). Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2020.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Φεβρουάριο και η πρώτη δόση για το 2020 φαίνεται να είναι η 31 Μαρτίου.