Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Το Πρόγραμμα Νέων αγροτών αφορά την είσοδο νέων έως 40 ετών στην γεωργική απασχόληση και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αναλυτικότερα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 40ο καθώς και να είναι για πρώτη φορά «αρχηγοί» σε γεωργική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση «για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο  δικαιούχου. (ΟΣΔΕ 2016)

Το ποσό επιδότησης θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ  και 22.000 ευρώ/ δικαιούχο.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν από το Ι.Κ.Ε.Π.-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ. Τηλ. Επικοινωνίας 2332042000/42888.