Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ – ΚΟΤ

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ – ΚΟΤ

Παράταση έχει δοθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των αιτήσεων εκ νέου υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε με τα στοιχεία των  φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018. Επίσης για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες από την αρχικά περιορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων που είχε οριστεί.