Ο.Α.Ε.Ε.- Αλλαγή στο ποσό της δόσης για τους ασφαλισμένους

Ο.Α.Ε.Ε.- Αλλαγή στο ποσό της δόσης για τους ασφαλισμένους

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Ο.Α.Ε.Ε ενημερώνει τους ασφαλισμένους που τηρούν την ρύθμιση Ν. 4321/2015 ότι η δόση του Μαρτίου θα καταβληθεί προσαυξημένη με το νέο επιτόκιο αποπληρωμής (5,05 %) Ν. 4336/2015.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή του επιτοκίου έχει ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2015, η διαφορά από τις εισπραχθείσες δόσεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έχει κατανεμηθεί ισόποσα στις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις.

Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη συνέχιση της  ρύθμισής σας επιβεβαιώστε ότι το όριο ανάληψης στην ανάθεση πάγιας εντολής που έχετε πραγματοποιήσει με το Τραπεζικό Ίδρυμα που συνεργάζεστε, επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού δόσης καθώς και τυχόν ανεξόφλητες της 29/02/2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

 ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο Μπαλτατζίδου Θεοδώρα-Ερμού 35, Κοπανός (Πρώην Εθνική Τράπεζα) Τηλ. 2332042888.