ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρία για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών.

ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρία για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών.

ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρία για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ δύο νέα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν προσεχώς  πρόκειται να δώσουν την δυνατότητα σε 13.000 ανέργους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Όσες επιχειρήσεις θέλουν να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα  του ΟΑΕΔ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από της 22 Αυγούστου 2016

Σκοπός των προγραμμάτων είναι οι άνεργοι νέοι έως 29 ετών που είναι απόφοιτη δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Και τα δύο προγράμματα έχουν διάρκεια 4 μήνες και ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ με ασφαλιστική κάλυψη και στις δύο περιπτώσεις. Η εργασιακή εμπειρία ορίζεται στις έξι ώρες  ημερησίως για 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα θέσεων εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό που διαθέτει για έναν έως 10 ασκούμενους. Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Για περισσότερες πληροφορίες  Ι.Κ.Ε.Π-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΛΑΤΑΤΖΙΔΟΥ ΤΗΛ.  2332042888