Νεό! ΕΣΠΑ-Παράτση για 2 προγράμματα ΕΣΠΑ μέχρι τις αρχές Ιουλίου

Νεό! ΕΣΠΑ-Παράτση για 2 προγράμματα ΕΣΠΑ μέχρι τις αρχές Ιουλίου

Νεό! ΕΣΠΑ-Παράτση για 2 προγράμματα ΕΣΠΑ μέχρι τις αρχές Ιουλίου

Με Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 5 Ιουνίου ανακοινώθηκε παράταση για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

  • Για τη δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.
  • Για τη δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές", 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο προγράμματα ΕΣΠΑ μπορείτε να καλείται στο Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών-Λογιστικό Γραφείο 2332042888.