Μέσα στο Μάρτιο το νέο πρόγραμμα για την Κοινωφελή Εργασία

Μέσα στο Μάρτιο το νέο πρόγραμμα για την Κοινωφελή Εργασία

 

Μέσα στον Μάρτιο πρόκειται να αρχίσει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  του ΟΑΕΔ για 18.500 ανέργους σε 49 δήμους.

Αρχικά στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 17 δήμοι με τα πιο δυσμενή χαρακτηριστικά ανεργίας( υψηλό ποσοστό ανεργίας, υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων και η μελλοντική συνέχιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας).

Η διάρκεια των συμβάσεων για τους ανέργους που θα επιλεγούν θα είναι 8 μήνες, δηλαδή 3 μήνες περισσότερο από τα προηγούμενα προγράμματα, καθώς θα περιλαμβάνουν όχι μόνο το διάστημα της απασχόλησης των ανέργων, αλλά και την κατάρτιση και πιστοποίησή τους για τις θέσεις στις οποίες θα εργαστούν.

 

 Η αμοιβή θα είναι στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή στα 495 ευρώ καθαρά το μήνα για τους άνω των 25 ετών και 419 ευρώ το μήνα για τους κάτω των 25. Μία από τις καινοτομίες της νέας κοινωφελούς εργασίας είναι ότι στους ανέργους θα καταβάλλονται και τα ανάλογα επιδόματα για τη νυχτερινή εργασία, καθώς και για όσους ασχολούνται σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών.