Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου το Νέο Πρόγραμμα Voucher 2016 ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου το Νέο Πρόγραμμα Voucher 2016 ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου πρόκειται να ανακοινωθεί το Νέο Πρόγραμμα Voucher 2016 από τον ΟΑΕΔ και θα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

            Με βάση το νέο πλαίσιο οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες.

            Το 80 % της επιδότησης θα πηγαίνει στον άνεργο και το 20 % στους φορείς κατάρτισης.

            Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος θα λαμβάνει , μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή 5.500 €.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα και για Κέντρα υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με το ΙΚΕΠ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2332042000/42888.