Κτηματολόγιο-Από Δευτέρα 11 Απριλίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Δήμο Νάουσας.

Κτηματολόγιο-Από Δευτέρα 11 Απριλίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Δήμο Νάουσας.

Μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου ανακοινώθηκε η έναρξη συλλογής δηλώσεως ιδιοκτησίας με την οποία καλούνται όσοι έχουν ακίνητα εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Π.Ε. Ημαθίας να υποβάλλουν δήλωση για την ακίνητη περιουσία τους. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων αρχίζει στις 11 Απριλίου 2016 και λήγει στις 11 Ιουλίου για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 11 Οκτωβρίου για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προσοχή! Η υποβολή της δήλωσης είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή από το νόμο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη θέλετε να υποβάλλετε στο μέλλον όπως αγορά, πώληση, γονική παροχή, δωρεά, αποδοχή κληρονομιάς, έκδοση οικοδομικής άδειας κ.α.

Στο Ι.Κ.Ε.Π-Λογιστικό Γραφείο Μπαλτατζίδου έχετε την δυνατότητα υποβολής της αίτησής σας  με τον πιο έγκυρο-έγκαιρο-οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Το γραφείο μας έχοντας την εμπειρία και την επαγγελματική γνώση του αντικειμένου και σε συνεργασία με καταξιωμένους Μηχανικούς-Δικηγόρους-Συμβολαιογράφους διασφαλίζει μία αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Απλό Φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο)
  2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλάκειο
  3. Απλό Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. Απλό Φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ
  5. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Περιοχές που εντάσσονται : Δήμος Νάουσας-Δήμοι/Κοινότητες

Νάουσα, Αρκοχώρι, Γιαννακοχώρι, Ροδοχώρι, Στενήμαχος, Κοπανός Επισκοπή (Νάουσα), Λευκάδια, Μαρίνα, Μονόσπιτα, Χαρίεσσα, Ειρηνούπολη.

                                                                                                         

                                                                                               Ι.Κ.Ε.Π-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

                                                                             ΕΡΜΟΥ 35, ΚΟΠΑΝΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

                                                                                        Τ 2332042888 Ε info@mpaltatzidou.gr