Κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων σε όσους δεν τακτοποιούν τις τρέχουσες οφειλές προς την Δ.Ο.Υ.

Κίνδυνος να χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων σε όσους δεν τακτοποιούν τις τρέχουσες οφειλές προς την Δ.Ο.Υ.

Πολλοί οφειλέτες κινδυνεύουν να χάσουν την ρύθμισή τους εξαιτίας της μη τακτοποίησης οφειλών που τρέχουν στην Δ.Ο.Υ.

Την απόφαση για το νέο καθεστώς απώλειας και προθεσμιών πληρωμής της ρύθμισης των 100 δόσεων προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, εξοφλούνται ως ακολούθως.

  • Από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  • Από 1.7.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
  • Από 1.1.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:

  • Οι ληξιπρόθεσμες, εκτός  ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς  αναστολής είσπραξης
  •  Ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στην πάγια ρύθμιση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ι.Κ.Ε.Π-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ. Γραμμή Επικοινωνίας 2332042888.