ΕΣΠΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΣΠΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 12.07.2016  έως 29.07.2016

Απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης:

  • ΑΜΚΑ
  • ΑΦΜ
  • ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015)
  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ)
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν και περεταίρω έγγραφα

Κόστος Υπηρεσίας: 10 ευρώ

 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να σταλεί στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.E. φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ηλεκτρονική αίτηση ταχυδρομικός ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) έως της 29/07/2016