ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Εσύ υπέβαλες αίτηση;

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Εσύ υπέβαλες αίτηση;

Όσοι επιθυμούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης και δεν έχουν υποβάλει ακόμη την αίτησή τους έχουν την δυνατότητα να το πράξουν έως και τις 15/02/2022

Για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα-πέλετ) η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μάϊου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1/10/2021 έως 31/03/2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μάϊου 2022