ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης το ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ενημερώνει τους πολίτες ότι πλην των τρεχουσών εισφορών προς τα Ταμεία, οι οφειλέτες δεν εκπίπτουν της ρύθμισης για τις 100 δόσεις αν για παράδειγμα δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες καταβολές, όπως είναι το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρει το εξής:  «Η ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων»

Έτσι όσοι οφειλέτες έχουν χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων για τέτοιο λόγο, επειδή δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και μπορούν να συνεχίσουν στην ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεσθεί.

Η εγκύκλιος μάλιστα διευκρινίζει πως ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τις νέες ασφαλιστικές οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται μετά την υπαγωγή του στην ρύθμιση των 100 δόσεων.

Πηγή: http://www.thepressproject.gr