Αύξηση Φ.Π.Α από 1 Ιουνίου

Αύξηση Φ.Π.Α από 1 Ιουνίου

Από 1 Ιουνίου αυξάνεται ο Φ.Π.Α σε προϊόντα και υπηρεσίες από 23 % σε 24 %. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται στο 24 % και ο μειωμένος και υπερμειωμένος παραμένουν ως  έχει σε 13 % και 6 % αντίστοιχα.

Επομένως από 1/6/2016 καλούνται οι επιχειρήσεις να αλλάξουν το συντελεστή Φ.Π.Α που υπάρχει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν αλλάζοντας επίσης και την ρύθμιση στην ταμειακή τους.

Αναλυτικά στην  εγκύκλιο προβλέπονται μεταξύ άλλων:

- Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

- Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος κ.λπ.), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.