ΑΥΡΙΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

ΑΥΡΙΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Οικογενειακού Επιδόματος Α21 από τον ΟΓΑ.  Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους  που είχαν εκκρεμότητες και δεν πληρώθηκαν για το 2015 επειδή η αίτησή τους εκκρεμούσε.

Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ τηλ. 2332042888