ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΓΑ «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΟΓΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΓΑ «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΟΓΑ»

1. Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία

πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α΄ εξαμήνου 2015 καθώς και

των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων με

ειδοποιητήρια που λήγουν στις 30-11-2015.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους σε οποιοδήποτε

κατάστημα Τράπεζας ή μέσω ΕΛ.ΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν

αποσταλεί.

 

2. Έως την ίδια ημερομηνία 16-12-2015 παρατείνεται και η προθεσμία

πληρωμής των τρεχουσών εισφορών Ά Εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων που

έχουν ενταχθεί στις Ηλεκτρονικές Ρυθμίσεις (100 δόσεων, “Πάγια”, “Νέα Αρχή”).

Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει απαραίτητα να πληρώσουν έως και τη Δευτέρα

30 Νοεμβρίου 2015 τη δόση μηνός Νοεμβρίου 2015 και τυχόν ληξιπρόθεσμες

δόσεις για να μην εκπέσουν από την ρύθμιση. Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται με

έντυπο ΚΜΠ 639, το οποίο χορηγείται από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ και θα φέρει

ληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30-11-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί το έντυπο με ΚΜΠ 639 από τον

Ανταποκριτή ΟΓΑ είναι η εκτύπωση και η προσκόμιση στον Ανταποκριτή ΟΓΑ από τον

ενδιαφερόμενο του εντύπου με ΚΜΠ 674 ή 673 ή 310 στο οποίο αποτυπώνεται το

ποσό των δόσεων.

3. Η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΔΕΝ αφορά τους

ασφαλισμένους οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση να ενταχθούν στην «Πάγια

Ρύθμιση» μέσα στον μήνα Νοέμβρη, για το λόγο ότι έχουν υποχρέωση εντός

επταημέρου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρώσουν τη δόση

μηνός Νοεμβρίου 2015 και την τρέχουσα εισφορά Ά Εξαμήνου 2015, η οποία

συνεισπράττεται με τη δόση Νοεμβρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα ενταχθούν στην ρύθμιση.

4. Στους γεννηθέντες το έτος 1949 που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το έτος

2016 θα αποσταλούν το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου τα ειδοποιητήρια

 

 

καταβολής εισφοράς Β΄ Εξαμήνου 2015.

Ο ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση για σύνταξη

γήρατος θα πρέπει να εξοφλήσουν τις εισφορές του Β΄ Εξαμήνου 2015 μέχρι την

31 Δεκεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΚΕΠ –Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ Τηλ. 2332042888