Αίτηση για υπαγωγή ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΗ

Αίτηση για υπαγωγή ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΗ

Από αρχές Απριλίου έως και 31 Ιουλίου 2016 ισχύει το εξής:

Όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και εκείνοι που βρίσκονται σε διακανονισμό πριν την 1 Απριλίου θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν  τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Η καταβολή της 1ης δόσης πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Από 1 Αυγούστου 2016 και μετά θα ισχύει:
Οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ως εξής:  προκαταβολή 5% της συνολικής οφειλής και ποσό δόσης κατ’ ελάχιστο το 30% του μέσου μηνιαίου λογαριασμού τους σε ετήσια βάση και ελάχιστο αριθμό μηνιαίων δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36 δόσεις
Για περιπτώσεις πελατών με αντισυμβατική συμπεριφορά (π.χ. παραβίαση μετρητή) ισχύουν τα παρακάτω η προκαταβολή ορίζεται στο 15% της συνολικής οφειλής και μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις.

Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.

Απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση: 

  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 
  2. Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ
  3. Εκκαθαριστικό Εφορίας 
  4. Εξουσιοδότηση που θα προμηθευτείτε από το γραφείο μας και θα επικυρώσετε στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας (για το γνήσιο υπογραφής).

Κόστος υπηρεσίας: 25 ευρώ