Έως 31 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος

Έως 31 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος

Έως της 31 Οκτωβρίου οι αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ ζητώντας την επιστροφή του Φ.Π.Α. Απαραίτητα έγγραφα προς την Δ.Ο.Υ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα παρακάτω:

  • Συμπληρωμένο έντυπο Φ6
  • Πρωτότυπα τιμολόγια και εκκαθαρίσεις έτους 2016
  • Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2016 ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας  βιβλιαρίου τράπεζας όπου εμφανίζετε ο ΙΒΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ όπου και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση του φακέλου επιστροφής Φ.Π.Α. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2332042888/42000.