Έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα κοινωφελή προγράμματα για του Δήμου Νάουσας

Έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα κοινωφελή προγράμματα για του Δήμου Νάουσας

Έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου μπορούν άνεργοι πτυχιούχοι αλλά και απόφοιτοι Λυκείου να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  για τον νέο κύκλο προκηρύξεων κοινωφελούς εργασίας.

Η απασχόληση στο πρόγραμμα είναι οκτάμηνη και οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μπορούν με τους κωδικούς τους ως πιστοποιημένοι χρήστες να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν έως τρεις δήμους και για μία ειδικότητα.

Υποβολή αιτήσεως στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Απαραίτητα για την e-αίτηση:

  • Κωδικοί ΟΑΕΔ
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Τίτλος Σπουδών

 

 

ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ-Κοπανός-Τηλ. 233242888