Έως τις 5 Οκτωβρίου η υποβολή ΟΣΔΕ για τους νέους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ν. Αγροτών

Έως τις 5 Οκτωβρίου η υποβολή ΟΣΔΕ για τους νέους που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ν. Αγροτών

Εν αναμονή της  προκήρυξης του προγράμματος Νέων Αγροτών 2016 παρατείνεται η υποβολή  της Ενιαίας  Δήλωσης Εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ  για το 2016 δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους νέους να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζετε ότι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα όταν προκηρυχτεί είναι να έχει υποβάλλει ο υποψήφιος ΟΣΔΕ για το 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση ΟΣΔΕ μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές  Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 5 Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό Γραφείο ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ:

Ερμού 35, Κοπανός Τηλ. 2332042000/42888