Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω πρόσληψης προσωπικού για διάστημα 5 μηνών.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους  ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας  18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 15 Απριλίου 2016 και λήγει την 25 Απριλίου 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην  ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για

την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε τουλάχιστον

μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

2.Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

 

3.Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

4.Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

 

5.Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

 

6.Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

 

 

 

Κόστος αίτησης: 10 ευρώ