ΈΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

ΈΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΙΚΕΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Α.Φ.Μ.
  2. Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,,

Άμεσα, Υπεύθυνα, Οικονομικά!