ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Τον Οκτώβριο του 2015 το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε μία σειρά από διευκρινήσεις όπου ανέφερε τις περιπτώσεις στις οποίες χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων.

Με νέα ΠΟΛ επισημαίνει τις περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης δεν χάνει την ρύθμιση των 100 δόσεων.  Μη απώλεια των δόσεων υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται εκ παραδρομής ποσοστό δόσης ή το ποσό της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή  ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει  ότι η ρύθμιση δεν χάνεται όταν ο φορολογούμενος αφήνει απλήρωτα μικροποσά τα οποία είναι πολύ λογικό να ξεφύγουν της προσοχής του. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις όπου για την καθυστέρηση μια ημέρας χρεώνονται στο taxisnet προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μερικών ευρώ καθώς και οι περιπτώσεις που λόγω της αλλαγής του επιτοκίου της ρύθμισης το ποσό της μηνιαίας δόσης αυξήθηκε κατά μερικά ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν ισχύει το ίδιο για οφειλέτες που δεν πληρώνουν το σύνολο της δόσης τους. Απώλεια ρύθμισης επέρχεται όταν μέσα στο πρώτο  οκτάμηνο της ρύθμισης αφήσει απλήρωτες δυο δόσεις και μετά το πρώτο οκτάμηνο αφήσει απλήρωτες τρεις δόσεις. Απώλεια ρύθμισης υπάρχει ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν εξοφληθούν ή ρυθμιστούν νέες φορολογικές οφειλές εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας. (30 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2016, 15 ημέρες από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου2017 και μηδενίζεται στην συνέχεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ρύθμισή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΙΚΕΠ-Λογιστικό ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ και θα εξυπηρετηθείτε με τον πιο έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο. Γραμμή Εξυπηρέτησης 23332042888.